Witamy na stronie Cmentarza Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie


Informujemy, że została przeprowadzona inwentaryzacja grobów na cmentarzu. Każdy grób ma swój numer katalogowy oraz zapis dotyczący osoby będącej prawnym opiekunem grobu. Te same dane powinny znajdować się w dokumencie osoby, posiadającej prawo do korzystania z grobu. Konieczne jest zatem uaktualnienie posiadanego dokumentu, gdyż stanowi on podstawę do uzyskania zgody na następne pochówki, czy też prace remontowo - budowlane na danym miejscu.

W związku z tym prosimy osoby, mające groby swoich bliskich na cmentarzu katedralnym, o potwierdzenie w Kancelarii Parafialnej do końca 2009 roku, prawa do korzystania z grobu i przedstawienie posiadanych dokumentów. Dalsze zaniedbanie stanu prawnego może spowodować utratę praw do grobu.

Cmentarz stary jest wpisany do rejestru zabytków. Groby, które mają charakter zabytkowy, mogą być użyte do powtórnego pochowania lub remontu, dopiero po uzyskaniu zgody we właściwym urzędzie konserwatorskim.