Opłaty obowiązujące na Cmentarzach Komunalnych w Strzelinie przy ul. Krzepickiej 1 oraz w Żeleźniku:

 

Lp. Rodzaj opłaty Kwota opłaty
I
Opłaty za przedłużenie ważności miejsca na okres 20 lat
 
1 Przedłużenie ważności grobu pojedynczego ziemnego na 20 lat 250 zł
2 Przedłużenie ważności grobu ziemnego głębinowego na 20 lat 300 zł.
3 Przedłużenie ważności grobu ziemnego rodzinnego 2-miejscowego w poziomie na 20 lat 500 zł.
4 Przedłużenie ważności grobu ziemnego dziecięcego (dzieci do lat 6) na 20 lat 160 zł.
5 Przedłużenie ważności grobu murowanego pojedynczego na 20 lat 500 zł.
6 Przedłużenie ważności grobu murowanego 2-miejscowego w pionie na 20 lat 800 zł.
7 Przedłużenie ważności grobu murowanego 4-miejscowego uwzględniającego 2 kondygnacje 1400 zł.
8 Przedłużenie ważności grobu ziemnego urnowego pojedynczego na 20 lat 150 zł.
9 Przedłużenie ważności grobu ziemnego urnowego rodzinnego na 20 lat 300 zł.
10 Przedłużenie ważności miejsca rezerwowego na 20 lat 760 zł.
II
Opłaty za udostępnienie miejsca pod wykonanie pochówku na okres 20 lat
 
1 Opłata za miejsce pod grób ziemny pojedynczy zwykły na 20 lat 250 zł
2 Opłata za miejsce pod grób ziemny głębinowy na 20 lat 300 zł.
3 Opłata za miejsce pod grób ziemny rodzinny 2-miejscowy w poziomie na 20 lat 500 zł.
4 Opłata za  miejsce pod grób ziemny dziecięcy (dzieci do lat 6) na 20 lat 160 zł.
5 Opłata za miejsce pod grób murowany pojedynczy na 20 lat 500 zł.
6 Opłata za miejsce pod grób murowany 2-miejscowy w pionie na 20 lat 800 zł.
7 Opłata za miejsce pod grób murowany 4-miejscowy uwzględniający 2 kondygnacje na 20 lat 1400 zł.
8 Opłata za miejsce pod grób ziemny urnowy pojedynczy na 20 lat 150 zł.
9 Opłata za miejsce pod grób ziemny urnowy rodzinny na 20 lat 300 zł.
10 Opłata za rezerwację miejsca na 20 lat 760 zł.
11 Opłata za dochówek ciała ludziekgo do istniejącej  mogiły lub na rezerwie 250 zł.
12 Opłata za dochówek urny z prochami ludzkimi do istniejącej mogiły lub na rezerwie 150 zł.
III
Inne opłaty cmentarne
 
1 Opłata za wynajęcie kaplicy 120 zł.
2 Opłata za wjazd na teren cmentarza  
  a) samochodem osobowym z przyczepą oraz samochodem dostawczym o ładowności do 0,9 Mg 60 zł.
  b) samochodem ciężarowym o ładowności od 0,9 do 3,0 Mg 80 zł.
  c) samochodem ciężarowym o ładownowści powyżej 3,0 Mg 110 zł.
3 Opłata za przechowanie zwłok w pomieszczeniu chłodniczym - stawka za 1 godz. 3 zł.

www.polskie-cmentarze.com