Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie

ul. Okrzei 6
73-110 Stargard

tel. 091 5771274, fax. 091 5772128

mail: sekretariat@mpgk.stargard.pl

www.polskie-cmentarze.com