znicz CMENTARZ PARAFIALNY W SIERADZU
 

ZASŁUŻENI DLA MIASTA:


Rodziny oraz bliscy osób spoczywających na cmentarzu mają możliwość zamieszczenia na naszej stronie internetowej życiorysu osoby zmarłej zasłużonej dla miasta.

[Nauczyciel]   

Adamiak Janina , ur. 1946 - zm. 1996

[*]

 

[Lekarz]   

Badowski Adam , [nieznana data narodzin] - zm. 1869

Adam Badowski

Sektor I 1.       Nr rzędu 2.   Nr grobu A.

Dr med.

Lekarz Powiatu Sieradzkiego w latach 1836 ? 1843.

Zmarł 26 kwietnia 1869r w wieku 62 lat.

 

[Nauczyciel]   

Balcerzak Henryk Tadeusz , ur. 1909 - zm. 1998

Nauczyciel w latach 1972 – 1973 przedmiotów fakultatywnych w liceum ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

 

[Nauczyciel]   

Balcerzak Maria , ur. 1940 - zm. 1979

Nauczycielka pielęgniarstwa i wicedyrektorka w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa.

 

[Lekarz]   

Baran Marek , ur. 1963 - zm. 1988

Marek Baran

Sektor G1.  Nr rzędu 1.  Nr grobu 16.

Lek.med.  Kapt. Wojska Polskiego

Ur.26.04.1963r zm. 18.08.1998r.

 

[Nauczyciel]   

Bednarek Janusz , ur. 1989 - zm. 1989

Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 4 od 1961 r.

 

[Nauczyciel]   

Bednarz Władysław , ur. 1926 - zm. 2003

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Teodora Gożdzikiewicza

 

[Nauczyciel]   

Berska Marianna , ur. 1933 - zm. 2006

Nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Sieradzu.

 

[Nauczyciel]   

Białek Tadeusz , ur. 1929 - zm. 1993

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr2 oraz w latach 1979 ? 1991 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu.

 

[Nauczyciel]   

Binkowski Feliks , ur. 1898 - zm. 1942

Od 1927 prefekt Miejskiego gimnazjum Koedukacyjnego PMSz. Rektor klasztoru sieradzkiego. Więzień obozu w Dachau.

 

 

[Powstaniec]   

Błoński Walenty , [nieznana data narodzin] - zm. 1991

Walenty Błoński – (1920-1991), sieradzanin, żołnierz I armii WP, uczestnik PW, przeszedł na przyczółek Czerniakowski. Zm. 5 VIII 1991 r. , spoczywa na starym cmentarzu w Sieradzu

 

[Lekarz]   

Bochniak Zygmunt , ur. 1925 - zm. 2008

Zygmunt. Bochniak

Sektor C1.  Nr, rzędu 12.  Nr grobu 21.

Lek. med. Chirurg, partyzant żołnierz Armii Krajowej.

Urodzony w Sieradzu, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował początkowo w Szpitalu w Sieradzu , a następnie na stanowisku ordynatora w Jaworze. Pływał jako lekarz okrętowy na statkach rybackich. Emocjonalnie  bardzo związany z Sieradzem.

Zmarł 6 grudnia 2006r w wieku 83 lat.

 

[Nauczyciel]   

Bogusławska Jadwiga , [nieznana data narodzin] - zm. 1992

[*]

 

[Nauczyciel]   

Buczek Jan , [nieznana data narodzin] - zm. 1943

W latach 1945 – 1947 nauczycielka geografii w Gimnazjum i Liceum w Sieradzu.

 

[Nauczyciel]   

Buczek Kazimiera , [nieznana data narodzin] - zm. 1968

W latach 1945 ? 1947 nauczycielka geografii w Gimnazjum i Liceumw Sieradzu.

 

 

[Lekarz]   

Ciborska Jakubowska Halina , ur. 1929 - zm. 1975

Halina Ciborska Jakubowska

Sektor C1.   Nr rzędu A.  Nr grobu 3.

Dr med . Adiunkt Akademii Medycznej w Łodzi. Kpt. rezerwy Wojska Polskiego. Pracownik dydaktyczny  Zakładu Farmakologii .

Zmarła 17.05.1975r w wieku lat 47.

 

[Strażak]   

Czyżak Antoni , ur. 1946 - zm. 2012

Miał wielki szacunek dla Komendanta Folusiaka. Nie miał łatwego charakteru. Przychodząc do Zawodowej Straży Pożarnej w Sieradzu nie liczył że zabawi tam długo. Był to jego jedenasty zakład pracy. Mówił zawsze to, co myślał i nie ważne kto przed nim stał, dlatego też nigdzie nie potrafił zagrzać miejsca.

 

[Lekarz]   

Domagała Zofia , [nieznana data narodzin] - zm. 1977

Zofia Domagała

Sektor E2.     Nr rzędu 14.   Nr grobu 5.

Lek. stom.

Zm. 23.08.1977r.

 

[Nauczyciel]   

Dorabialska Cecylia , [nieznana data narodzin] - zm. 1956

[*]

 

[Nauczyciel]   

Dwornicki Henryk , ur. 1932 - zm. 1993

Wicekurator Oświaty w województwie sieradzkim.

 

[Zakładnik]   

Eliazberg Majer , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Urodzony 2 sierpnia 1865 roku w Mińsku. W 1893 roku ukończył studia medyczne w Niemczech. W Wiedniu dokonał zabiegu okulistycznego, który nazwano „ operacją doktora Eliasberga”. W latach dwudziestych XX wieku zamieszkał w Sieradzu przy ul: Kościuszki 3. W 1925 roku, na zlecenie władz miejskich, przebadał dzieci szkół sieradzkich i u 112 badanych stwierdził jaglicę (10% badanych dzieci) Był członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Okulistów. W 1929 roku założono Klub Szachowy w Sieradzu, gdzie doktor Eliasberg został wybrany jego wiceprezesem. W początkach listopada 1939 roku został aresztowany przez okupantów niemieckich jako zakładnik, a następnie zamordowany na sieradzkim kirkucie.

 

[Nauczyciel]   

Fabiański Józef , [nieznana data narodzin] - zm. 1996

[*]

 

[Strażak]   

Folusiak Henryk , ur. 1923 - zm. 1996

Komendant Henryk Folusiak przez strażaków zwany „Tatą” lub „Dziadkiem”. Pewnie dlatego że ze wszystkim można było do niego przyjść. Zawsze pomógł. Jednocześnie był wymagającym i doświadczonym dowódcą, ciepłym i serdecznym człowiekiem zaangażowanym i oddanym całym sercem sieradzkiej straży pożarnej. Było to zresztą rodzinne. Żona komendanta – Wacława Folusiak pracowała w Komendzie jako kwatermistrz a często dyspozytor i była w stopniu podoficera. Pani Wacława uprawiała niewielką działkę w bezpośrednim sąsiedztwie remizy co powodowało, że życie na służbie było ich życiem codziennym, plac remizy domowym podwórzem, a strażacy ich najbliższą rodziną.

 

[Zakładnik]   

Fulko Antoni , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Urodzony 13 grudnia 1886 roku w Burzeninie. Pod koniec XIX wieku wraz z rodziną przeprowadził się do Sieradza celem kontynuowania nauki zawodu. Dnia 25 stycznia 1913r. zawarł w Sieradzu związek małżeński z Marią Kaziburą. Z chwilą wybuchu I wojny światowej zostaje powołany do wojska. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości podjął służbę w szeregach Policji Państwowej w Sieradzu, której pozostał wierny do końca swego życia. Dnia 09 XI 1939r. zostaje aresztowany jako zakładnik, następnie zamordowany na sieradzkim kirkucie. Pozostawił żonę Marię i osierocił troje dzieci: córkę Helenę i synów: Włodzimierza i Jana.

 

[Zakładnik]   

Gałka Eugeniusz , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Urodził się 31 stycznia 1897r. w Kuźnicy Błońskiej. W 1915r. wstąpił jako ochotnik do Legionów Józefa Piłsudskiego. W 1919r. był komendantem Obwodowej Komendy Związku Strzeleckiego w Wieluniu. W 1922r. współorganizował Związek Inwalidów Wojennych RP w Wieluniu. w 1926r. został wybrany pomocnikiem komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu. Na początku lat trzydziestych XXw. przeprowadził się do Sieradza, gdzie również aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta. W dniu 11 listopada 1939r. został aresztowany przez Niemców jako zakładnik, a następnie zamordowany na sieradzkim kirkucie.

 

[Zakładnik]   

Gałka Jakub , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Przyszedł na świat 10 czerwca 1921r. w Wieluniu. Od najmłodszych lat wychowywany był w duchu patriotycznym. Po przeprowadzeniu się wraz z rodzicami do Sieradza był aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, działającego w miejscowym Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej. Był bardzo lubiany przez koleżanki i kolegów. W dniu 11 listopada 1939r. został aresztowany, aresztowanie było związane z następującym wydarzeniem: u zbiegu ulic Krótkiej i Kościuszki usytuowany był słup ogłoszeniowy, na którym umieszczono niemiecki plakat propagandowy przedstawiający ruiny miasta. U dołu plakatu był napis: „ Anglio – to twoje dzieło”. Młody Gałka przekreślił napis Anglio i zastąpił go słowem Niemcy. Niestety wieść o tym dotarła do władz okupacyjnych i spowodowała aresztowanie dzielnego harcerza i uwięzienie wraz z ojcem Eugeniuszem. Następnie zostali zamordowani na sieradzkim kirkucie.

 

[Nauczyciel]   

Gąsior Władysław , ur. 1920 - zm. 1992

Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

 

[Zakładnik]   

Geniusz Bronisław , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Urodził się 03 marca 1891r. w Kundzinie, pow. Sokólka. W okresie I wojny światowej służył w Legionach Józefa Piłsudskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości podjął pracę w służbie penitencjarnej. W 1933r. został naczelnikiem Więzienia Karnego w Sieradzu w randze komisarza. Naczelnik Geniusz aktywnie działał w miejscowych organizacjach kombatanckich i paramilitarnych. Z chwilą wybuchu wojny ewakuował się wraz z personelem na Kresy Wschodnie, następnie wrócił do Sieradza we wrześniu 1939r. Zamieszkał wraz z rodziną u swojego zięcia Stefana Nawrockiego na Krakowskim Przedmieściu 10. Na początku listopada 1939r. został aresztowany przez okupantów niemieckich, a następnie zamordowany na sieradzkim kirkucie. Podczas ekshumacji w 1945r. rodzina rozpoznała go m.in. po charakterystycznych, okrągłych drucianych okularach, które nosił.

 

[Nauczyciel]   

Gonera Halina , ur. 1923 - zm. 1995

 

W latach 1961-1965 nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 4; w latach 1988 ? 1990 w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka; dyrektor Liceum Medycznego do roku 1979.

 

 

[Nauczyciel]   

Gonera Stanisław , ur. 1923 - zm. 2008

Nauczyciel wychowania technicznego w Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Jagiellończyka w latach 1962 – 1968

 

[Zakładnik]   

Góreczny Zygmunt , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Brał udział w wojnie 1920 r. w obronie Warszawy. Po demobilizacji i ukończeniu seminarium nauczycielskiego pracował jako nauczyciel m.in. w Szkole Powszechnej Nr 1 w Sieradzu. W latach 1923 - 1937 hufcowy hufca męskiego ZHP w Sieradzu. Rozstrzelany przez hitlerowców razem z grupą sieradzkich zakładników 14.11.1939 r.

Urodził się 26 grudnia 1901r. w Łodzi. Jego pasją życiową było harcerstwo. W 1920r. w czasie zagrożenia bytu państwa przez nawałę bolszewicką, wstąpił jako ochotnik w szeregi Wojska Polskiego. W sierpniu 1920r. brał udział w obronie Warszawy. W Sieradzu pracował w Szkole Powszechnej nr 1 im. Władysława Reymonta. W pierwszych dniach listopada 1939r. został aresztowany przez okupantów niemieckich jako zakładnik i osadzony w sieradzkim więzieniu. Został zamordowany na miejscowym kirkucie.

 

[Nauczyciel]   

Górska Antonina , ur. 1905 - zm. 1982

[*]

 

[Nauczyciel]   

Grabicka Stanisława , ur. 1913 - zm. 2002

[*]

 

[Nauczyciel]   

Groszewska Józefa , ur. 1899 - zm. 1992

 

Nauczycielka w szkołach podstawowych w Bogumiłowie (1918-1919); Waszkowskim (1919-1922); Będkowie ( 1922-1924); Burzeninie (1924-1939). W czasie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie uczyła w Szkole Podstawowej Nr 1 (do 1951r.) a następnie w Szkole Podstawowej Nr 2 (1951-1952). Od roku 1952 do 1971 była nauczycielką języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka.

 

[Lekarz]   

Gruntmeyer Zbigniew , ur. 1931 - zm. 1995

Zbigniew Gruntmeyer

Sektor C3.   Nr rzędu 2.  Nr grobu 2.

Lek. med. Reumatolog, mjr. rezerwy Wojska Polskiego . Wieloletni ordynator i dyrektor Szpitala w Sieradzu.

Ur. W 1931r . zm. w 1995r.

 

[Strażak]   

Grzelak Jan , ur. 1930 - zm. 2008

Jan Grzelak – Rozpoczął swoja służbę od 01.01.1955 r. Na stanowisku ratownik kierowca. Stopień służbowy to starszy ogniomistrz. Pełnił służbę w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Sieradzu.

 

[Strażak]   

Grzesik Tomasz , ur. 1950 - zm. 1975

Syn Naczelnika OPS Józefa Grzesika Tomasz ku uciesze ojca realizował młodzieńcze pasje i został strażakiem. Skończył zaocznie Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie i był pierwszym chorążym w sieradzkiej straży pożarnej. Zajmował się sprawami operacyjno-szkoleniowymi. 19-go lipca po służbie wyjechał do Warszawy do brata, gdzie są już jego rodzice. Mieszkał w bloku przy remizie, w pokoju który wynajęli wraz z żoną tuż po ślubie. Był silny, dobrze zbudowany (ćwiczył zapasy) ale nigdy się nie bił . Był raczej rozjemcą. Lubił tańczyć, żartować, płatać figle. Będąc jeszcze w szkole średniej grał w szkolnym teatrze. Tańczył w zespole tanecznym, który między innymi brał udział w Turnieju Miast miedzy Sieradzem a Łowiczem oraz w filmie „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni”. Kochał życie i grę na perkusji. Grał w zespole na weselach i zabawach. . Zmarł 26 lipca w łódzkim szpitalu wojskowym na skutek licznych obrażeń odniesionych w wypadku wozu strażackiego jadącego na miejsce akcji. Na jego pamiątkę jedna z ulic Sieradza nosi nazwę Tomasza Grzesika i Romana Piwnika.

 

[Strażak]   

Hebel Franciszek , ur. 1917 - zm. 1987

Franciszek Hebel – Rozpoczął służbę 01.06.1975 r. a zakończył ją 31.10.1977 r. na stanowisku mechanik – kierowca, posiadany stopień służbowy to starszy ogniomistrz. Pełnił służbę w KRSP Sieradz.

 

[Nauczyciel]   

Hekker Natalia , ur. 1891 - zm. 1984

Od roku 1930 w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek.W latach 1945 -1948 była nauczycielką języka francuskiego, łaciny i rysunków w Gimnazjum i Liceum w Sieradzu.

 

 

[Nauczyciel]   

Hondzel Jadwiga , ur. 1942 - zm. 2005

W latach 1967 - 1991 nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 4.

 

 

[Nauczyciel]   

Jacyk Kazimierz , ur. 1924 - zm. 1996

Od 1957 nauczyciel śpiewu w Szkole Podstawowej Nr 1, a od 1970 nauczyciel wychowania muzycznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. Dyrygent chórów nauczycielskich w Sieradzu i Burzeninie, oraz dyrygent młodzieżowej orkiestry dętej ZSZ nr.1 i orkiestry dętej ZPDz ,,Sira". Honorowy członek Sieradzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Cypriana Bazylika.

 

 

[Nauczyciel]   

Jagodziński Stanisław , [nieznana data narodzin] - zm. 1978

[*]

 

[Lekarz]   

Jakubowska Stanisława , [nieznana data narodzin] - zm. 2003

Stanisława Jakubowska

Sektor D 1.   Nr rzędu A.   Nr grobu 1.

Lek. stom.

Wieloletnia pracownica przychodni stomatologicznej, wrażliwa na ludzkie cierpienie i krzywdy, uczestnicząca  we wszelkich pracach społecznych. Obdarzona wrodzonym taktem i poczuciem humoru. Znana w środowisku jako ? Lalka ?

Zm. 2 kwietnia 2003r w wieku 64 lat.

 

 

[Powstaniec]   

Jarociński Kazimierz , ur. 1901 - zm. 1984

Kazimierz Jarociński – (1901 – 1945), ur. 4 III 1901 r., zm. 18 I 1945 r., uczestnik PW, symbol. mogiła na cmentarzu w Sieradzu

 

[Nauczyciel]   

Jaworski Mieczysław Kazmierz , ur. 1943 - zm. 2011

Nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych, wizytator w Kuratorium Oświaty w Sieradzu.

 

[Strażak]   

Jędras Jan , [nieznana data narodzin] - zm. 1987

Jan Jędras - Rozpoczął swoją służbę 11.12.1985 r. a zakończył ją 04.07.1987 r. Zajmował stanowisko mechanika – kierowcy. Posiadał stopień starszego ogniomistrza. Swa służbę pełnił w KRSP Sieradz.

 

[Nauczyciel]   

Jurczak Stanisław , ur. 1919 - zm. 1987

Nauczyciel wychowania technicznego w latach 1969-1979 w Liceum Ogólnokształcącym im Kazimierza Jagiellończyka.

 

 

[Nauczyciel]   

Kałuziak Piotr , ur. 1970 - zm. 2003

[*]

 

[Nauczyciel]   

Karska Helena , ur. 1907 - zm. 1993

W latach 1961-1972 nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 4.

 

 

[Nauczyciel]   

Karski Michał , ur. 1903 - zm. 1964

Nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum i Liceum w Sieradzu w latach 1945 - 1950.

 

 

[Nauczyciel]   

Kasperski Roman , ur. 1935 - zm. 1998

[*]

 

[Nauczyciel]   

Kiciński Erazm , ur. 1937 - zm. 1990

Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkól Zawodowych nr 1.

 

[Nauczyciel]   

Kielek Władysław , ur. 1926 - zm. 2004

[*]

 

[Zakładnik]   

Kierociński Stanisław , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Urodził się 8 maja 1883r. w Wieluniu, w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Od 1910r. podjął pracę w administracji skarbowej w Sieradzu, obejmując po ojcu kierownicze stanowisko w urzędzie. W 1912r. zawarł związek małżeński z Heleną Potapską. W 1914r. z chwilą wybuchu I wojny światowej, wraz z ówczesną administracją został deportowany w głąb Rosji. Po powrocie do Sieradza podjął pracę w miejscowej Kasie Skarbowej. Prócz pracy zawodowej wspierał różne działania gospodarcze i organizacyjne obywateli i organizacji społecznych. Będąc już emerytem, w dniu 11 listopada 1939r. został aresztowany przez Niemców jako zakładnik, a następnie zamordowany na sieradzkim kirkucie. Pozostawił 95-letnią matkę i 44-letnią żonę, osierocił pięcioro dzieci.

 

[Nauczyciel]   

Kieszczyńska Eugenia , ur. 1905 - zm. 2002

[*]

 

[Nauczyciel]   

Klinkawska Maria , ur. 1912 - zm. 1995

W latach 1945-1972 nauczycielka historii początkowo w Gimnazjum i Liceum i w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka.

 

 

[Zakładnik]   

Klinkawski Tomasz , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Przyszedł na świat 21 września 1862r. w Szadku. Był emerytowanym sekretarzem Inspektoratu Szkolnego w Sieradzu. W latach międzywojennych był aktywnym członkiem Sieradzkich struktur Stronnictwa Narodowego. W Sieradzu mieszkał przy ul. Kolegiackiej 5, m. 11. We wrześniu 1939r. został aresztowany przez Niemców i wywieziony do przymusowej pracy przy budowie baraków. Do miejsca zamieszkania powrócił w pierwszych dniach listopada 1939r., gdzie kilka dni później został ponownie aresztowany i zamordowany na sieradzkim kirkucie.

 

[Nauczyciel]   

Kłobus Zdzisław , ur. 1933 - zm. 1988

Zastępca Inspektora Szkolnego w Wydziale Oświaty Urzędu Powiatowego w Sieradzu

 

[Nauczyciel]   

Kobłajszewska Maria , ur. 1897 - zm. 1969

W latach 1918 -1919 nauczycielka szkół powszechnych, 1919 – 1922 –sześcioklasowego prywatnego gimnazjum , w latach 1922 – 1926 –gimnazjum miejskiego; w latach 1926-1930 gimnazjum sejmiku powiatowego, 1930 – 1939 gimnazjum i liceum Polskiej Macierzy Szkolnej. W czasie wojny prowadziła tajne nauczanie. Po wyzwoleniu, do roku 1968 , pracuje w Liceum ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka jako nauczycielka biologii i geografii.

 

[Nauczyciel]   

Kosińska Zofia , ur. 1886 - zm. 1966

Pracę nauczycielki podjęła w 1905 w szkołach sieradzkich, uczyła języków obcych m.in. Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej. Po 1945 r uczy języka francuskiego w gimnazjum sieradzkim. W r 1952 przechodzi na emeryturę.

 

 

[Nauczyciel]   

Krajewski Józef , ur. 1923 - zm. 1989

W latach 1961-1966 nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 4.

 

 

[Nauczyciel]   

Krzemińska Grażyna , ur. 1956 - zm. 1998

Nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 1.

 

 

[Lekarz]   

Kulczycki Jerzy , ur. 1905 - zm. 1957

Jerzy Kulczycki

Sektor G1.  Nr rzędu 1.  Nr grobu 16.

Dr med.

Ur. 21.02.1905r zm. 05.03.1957r.

 

 

[Nauczyciel]   

Kurek Władysław , ur. 1928 - zm. 1989

Nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych.

 

[Lekarz]   

Kurzeja Tadeusz , ur. 1946 - zm. 1979

Tadeusz Kurzeja

Sektor E 2.   Nr rzędu 8.  Nr grobu 9.

Lek. med. chirurg ortopeda, asystent oddziału ortopedycznego w Sieradzu.

Ur. 17.04.1946r  zginął w wypadku samochodowym 04.10.1979r.

 

[Nauczyciel]   

Kwiatkowska Cecylia , ur. 1908 - zm. 1998

Nauczycielka przedszkoli.

 

 

[Nauczyciel]   

Leśniewski Apolinary , ur. 1891 - zm. 1984

Ksiądz infułat, od roku 1945 proboszcz parafii sieradzkiej. Nauczyciel biologii, propedeutyki filozofii i religii w Gimnazjum i Liceum w Sieradzu w latach 1945 - 1948.

 

 

[Nauczyciel]   

Lew Starowicz Zbigniew Kazimierz , ur. 1896 - zm. 1971

Nauczyciel w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

Od roku 1921 pracował w charakterze nauczyciela języka polskiego, historii, rysunku w Warszawie (szkoła realna 1921 – 1923), w Gimnazjum Miejskim w Sieradzu (1924 – 1925), Gimnazjum w Sosnowcu (1925-1926), Seminarium Nauczycielskim w Kielcach , następnie w Łucku, Międzyrzeczu Śląskim i Lubartowie. )od 1949 do 1969 pracuje jako nauczyciel języka polskiego i rysunku, oraz w bibliotece Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka.

 

[Nauczyciel]   

Lewicki Tadeusz , ur. 1948 - zm. 2011

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. Nauczyciel wychowania fizycznego.

 

[Nauczyciel]   

Lisiecki Jan , ur. 1929 - zm. 2010

Od 1961 r. nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4.

 

 

[Nauczyciel]   

Lubczyński Zbigniew , ur. 1948 - zm. 2005

W latach 1987- 2001 nauczyciel wychowania plastycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka.

 

 

[Nauczyciel]   

Luedke Janina , [nieznana data narodzin] - zm. 1984

Większość zna Ją jako Janinę Luedkową.

Kawaler Orderu Uśmiechu.

Podinspektor Szkolny, dzięki jej staraniom utworzono w Sieradzu szkołę specjalną. W latach 1986 – 2004 pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.

 

[Nauczyciel]   

Łacina Zdzisław , [nieznana data narodzin] - zm. 1998

[*]

 

[Nauczyciel]   

Łężak Antoni , ur. 1938 - zm. 1996

W latach 1970 – 1972 nauczyciel przedmiotów fakultatywnych w Liceum ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka.

 

[Nauczyciel]   

Machowicz Helena , ur. 1888 - zm. 1977

W latach 1950 - 1952 nauczycielka języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka.

 

 

[Nauczyciel]   

Maciuszonek Czesław , ur. 1912 - zm. 2002

Nauczyciel języka rosyjskiego w Zespole Szkól Zawodowych Nr 2,
W latach 1965 – 1966 pracował jako nauczyciel tego przedmiotu w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka.

 

[Lekarz]   

Maiditsch Leopold , ur. 1896 - zm. 1944

Leopold Coloman Maiditsch

Sektor F4.  Nr rzędu 15. Nr grogu 1.

Dr med. Ur. się  7 sierpnia 1896r w Austrii zm. 2 grudnia 1944r w Sieradzu, lekarz chirurg , syn Leopolda i Heleny Wurfler był Austryjakiem  pochodzenia chorwackiego, wyznania rzymskokatolickiego. Pracował początkowo w Grazu , a później  w Wiedniu w klinice słynnego chirurga  Finsterera.  Po wybuchu wojny objął 24 grudnia 1939r stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Sieradzu. Był lubiany i szanowany, przejawiał bowiem niezwykle życzliwy stosunek tak do polskiego personelu jak i polskich pacjentów . W okresie gdy na początku okupacji w krużgankach klasztoru podominikańskiego  funkcjonował szpital dla rannych żołnierzy polskich , udzielał pomocy w leczeniu , dostarczając lekarstw i środków opatrunkowych. Pomagał Polakom zagrożonym wywózką  do Niemiec  na przymusowe roboty zatrudniając ich w szpitalu. Współdziałał z lekarzem więziennym dr Bernhardem Hartungiem , wydając korzystne dla więźniów zaświadczenia  i przyjmując ich na okresowe leczenie do szpitala. W dniu 20 września 1943r. poślubił Elsę Overlach  z domu Lindenzweig. Wówczas oboje pomagali mieszkańcom  Sieradza , wykonując bezpłatne analizy , prześwietlenia i wspomożenia materialne. Zdaniem polskiego lekarza dr-a Jana Felchnera , ucznia i przyjaciela dr Maiditscha , który jako jeniec wojenny został skierowany do Sieradza w celu leczenia rannych polskich żołnierzy zamierzał on  po wojnie osiedlić się na stałe w Sieradzu. Jego nietypowy dla okupantów stosunek  do ludności  polskiej wywołał represje w wyniku których landrat Pfeiffer szef sieradzkiej NSDAP odwołał go w listopadzie 1944r z dotychczasowych funkcji. Dr Maiditsch zmarł nagle na atak serca 2 grudnia 1944r. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Sieradzu 5 grudnia 1944r. W 1971r staraniem grona przyjaciół Polaków , szczątki dr-a Maiditscha  ekshumowano i przeniesiono na cmentarz katolicki .

W 2009r.ze środków Polskiego Towarzystwa Lekarskiego został ufundowany i  wykonany nowy granitowy nagrobek jako votum wdzięczności lekarzy sieradzkich zacnemu i prawemu koledze , który mimo strasznego koszmaru wojny potrafił zachować wszelkie cnoty zawodu i powołania lekarskiego.

 

 

[Nauczyciel]   

Majewski Tadeusz , ur. 1935 - zm. 1988

W latach 1963 -1964 nauczał fizyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka.

 

 

[Powstaniec]   

Maka Jan Henryk , [nieznana data narodzin] - [nieznana data zgonu]

Henryk Mąka ps. „Dulicz” – (1908 – 1987), ur. 30 I 1908 r. w Drużbicach, zm. 25 II 1987 r. w Warszawie, uczestnik PW w stopniu ppor., walczył na Woli, Starówce i Żoliborzu, a następnie w Kampinosie. Po powstaniu przedostał się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie nadal działał w AK. Spoczywa na sieradzkim cmentarzu

 

[Zakładnik]   

Malinger Stanisław , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Urodził się 23 kwietnia 1891r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W Sieradzu mieszkał przy ul. Warckiej 7. Był kierownikiem Sądu Grodzkiego w Sieradzu. Sędzia Malinger podzielił los 20-stu sieradzkich zakładników, zamordowany został przez okupantów niemieckich na sieradzkim kirkucie. Pozostawił żonę Felicję Ellę z domu Szwarc, która po wojnie zamieszkała w Warszawie.

 

[Powstaniec]   

Malinowska Teresa , [nieznana data narodzin] - zm. 1976

Teresa Bidas – Malinowska – (1902-1976), ur. 17 VII 1902 r. w Kluczewsku , zm. 7 VII 1976 r. w Sieradzu, uczestniczka PW, sanitariuszka szpitala powstańczego przy ul. Chmielnej, spoczywa na sieradzkim cmentarzu.

 

[Nauczyciel]   

Małecka Zofia , ur. 1951 - zm. 2002

Nauczycielka przedszkoli.

 

 

[Nauczyciel]   

Marzec Antoni , ur. 1922 - zm. 1987

Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

 

 

[Nauczyciel]   

Marzec Marianna , ur. 1927 - zm. 1994

Latach 1950 - 1982 nauczała matematyki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, a także w latach 1962-1963 oraz 1987 - 1989 w Liceum Ogólnokształcącym im Kazimierza Jagiellończyka.

 

 

[Zakładnik]   

Mąkowski Ignacy , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Przyszedł na świat 20 lipca 1874r. w Zduńskiej Woli. W początkach XX wieku, jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego, jak i w latach I wojny światowej pracował na stanowisku sekretarza w sieradzkim magistracie. Działał również w Ochotniczej Straży Pożarnej i Sieradzkim Towarzystwie Muzycznym. 31 stycznia 1921r. Rada Miejska obdarzyła Ignacego godnością przewodniczącego, z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji burmistrza. W 1935r. ze względów statutowych nie mógł już piastować dalej swojej funkcji burmistrza, bowiem skończyła się jego ostatnia, dozwolona prawem kadencja. Jego aktywne i godne życie przerwał koszmar II wojny światowej. Ignacy znalazł się wśród 20-stu sieradzkich zakładników zamordowanych na miejscowym kirkucie.

 

[Siostra]   

Mianowska Maria , [nieznana data narodzin] - zm. 1904

Siostra Mianowska Marianna Aniela, córka Ignacego Mianowskiego, urzędnika i Anny z Jezierskich, urodziła się w Łowiczu 3 sierpnia 1832 roku. Ochrzczona 22 września tegoż roku.

Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo wstąpiła 15 sierpnia 1855 roku.
W Kronice Zgromadzenia znajdujemy taki zapis:
Siostra Mianowska Maria, służebna ( przełożona) ze Szczebrzeszyna, skąd powróciła w roku 1883, gdy Siostry dla Krzyżanek usunięto. Dana do apteki Szpitala Św. Rocha, rok przebyła i odwołana na przewodniczkę nowej fundacji w Sieradzu. Pracowała gorliwie nad urządzeniem Szpitala, wzorowo. Zyskała całkowite zaufanie tak administracji jak i mieszkańców miasta, a w uznaniu zasług proszono Wizytatorkę, aby mogła pozostać w Sieradzu nawet gdy już złożona chorobą nieuleczalną, przestała pełnić obowiązki przełożonej. Umarła w Sieradzu dnia 28 stycznia 1904 r., we dwa lata po złożeniu z urzędu.”
A w „Gońcu Sieradzkim” z 1929 roku, opisującym dzieje Szpitala w Sieradzu znajdujemy taki zapis:
Całe miasto, z duchowieństwem licznym na czele, oddało ostatnią posługę tej słudze chorych, tej miłośnicy ubogich.”

 

[Nauczyciel]   

Michalewicz Zenobia , ur. 1928 - zm. 2002

[*]

 

[Nauczyciel]   

Michalski Stefan , ur. 1923 - zm. 1986

W latach 1949 - 1983 nauczyciel chemii i fizyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka.

 

 

[Nauczyciel]   

Mijakowski Zygmunt , ur. 1925 - zm. 2011

Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych, w latach 1947 ? 1954 był dyrektorem tej placówki. Pracował także na stanowisku Inspektora Oświaty.

 

[Nauczyciel]   

Mijakowski Zygmunt Napoleon , ur. 1899 - zm. 1970

Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych, w latach 1947 – 1954 był dyrektorem tej placówki. Pracował także na stanowisku Inspektora Oświaty.

 

[Nauczyciel]   

Mituła Zofia , ur. 1904 - zm. 1995

Nauczycielka od 1922 r. Od 1924 nauczycielka we Wróblewie. W czasie wojny deportowana do powiatu garwolińskiego, gdzie zajmowała się tajnym nauczaniem. Po wojnie uczyła w Szkole Podstawowej Nr 3 (ul. Zamkowa) a od 1951 była jej kierowniczką. Po połączeniu SP2 i SP3 w 1965 została dyrektorką Szkoły Podstawowej Nr 2 (Tysiąclatka na ul. Rycerskiej) i kierowała tą szkołą do 1970r.

 

 

[Nauczyciel]   

Nawrocki Bronisław , ur. 1928 - zm. 1993

Długoletni dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Sieradzu, współzałożyciel i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca ,,Sieradzanie", ceniony animator kultury. W latach 1984 ? 1987 pracował jako nauczyciel języka francuskiego w policealnym studium pocztowo - telekomunikacyjnym przy CKU w Sieradzu.

 

 

[Nauczyciel]   

Nowak Jerzy , ur. 1936 - zm. 2005

[*]

 

[Nauczyciel]   

Ograbek Antonina , ur. 1906 - zm. 1992

Nauczycielka przedszkola.

 

 

[Nauczyciel]   

Ograbek Kazimiera , ur. 1911 - zm. 1982

Nauczycielka przedszkola.

 

 

[Nauczyciel]   

Okrasa Bronisław , ur. 1924 - zm. 1993

Nauczyciel muzyki. W latach 1973 – 1975 był nauczycielem w Szkole Podstawowej Nr 4.

 

[Nauczyciel]   

Olecki Karol , ur. 1910 - zm. 2010

Nauczyciel od 1934 r. do 1936 r. kolejno w Gimnazjum we Włocławku, Gimnazjum Ziemi Kujawskiej, Gimnazjum ss. Felicjanek. Od 1936 w Gimnazjum im. Lelewela w Warszawie, następnie w Gimnazjum Polskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. W 1939 r przeprowadza się do Sieradza i rozpoczyna pracę w Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej. Po wojnie od lutego 1945 podejmuje pracę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Sieradzu, gdzie naucza języków łacińskiego i niemieckiego. Kieruje także internatem przy tej szkole. W latach 1961- 1971 pracuje także w Technikum Ekonomicznym. W roku 1991 przechodzi na emeryturę.

 

 

[Nauczyciel]   

Pawlak Ryszard , ur. 1932 - zm. 1978

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2.

 

[Nauczyciel]   

Pijewska Sabina , [nieznana data narodzin] - zm. 1997

W latach 1961 - 1986 była nauczycielką zajęć technicznych i jednocześnie pracowała w internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka.

 

 

[Zakładnik]   

Piotrowicz Franciszek , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Pracował przed wojną jako nauczyciel szkół średnich. Do września1939 r. był nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej. Zamordowany przez hitlerowców 14.11.1939 r wraz z grupą 20 sieradzkich zakładników.

Urodził się 17 listopada 1894 r. w Sieradzu. Pracował jako nauczyciel szkół średnich. Oprócz pracy zawodowej brał aktywny udział w organizacjach społecznych, zwłaszcza paramilitarnych. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sieradzu. Na początku listopada został aresztowany przez okupantów niemieckich, a potem zamordowany na sieradzkim kirkucie. Pozostawił żonę Stanisławę.

 

[Strażak]   

Piwnik Roman , ur. 1958 - zm. 1975

Urodzony 31 lipca 1958 r., uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Sieradzu. Był zafascynowany strażą i praktycznie wychowywał się na placu komendy. Przesiadywał często również w kinie Nysa, gdzie wpuszczał go zaprzyjaźniony operator. W czasie wakacji Romek ciągle przesiadywał w remizie, licząc że na coś się przyda. W końcu był strażakiem – członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jego ulubionym strażakiem i wzorem do naśladowania był Tadeusz Skrzypiński – jeden z trzech kierowców pełniących służbę. Mówił na niego wujek, a wujek Tadek bardzo lubił chłopca i opiekował się nim na terenie komendy, a zdarzało się , że czasem go zabierał ze sobą do akcji.

Zmarł na bloku operacyjnym niespełna trzy godziny po wypadku wozu strażackiego jadącego na miejsce akcji. Na jego pamiątkę jedna z ulic Sieradza nosi nazwę Tomasza Grzesika i Romana Piwnika.

 

[Lekarz]   

Podciechowski Aleksander , ur. 1850 - zm. 1910

Aleksander Podciechowski

Sektor C1.  Nr rzędu 14.  Nr grobu 3.

Dr med.Ur.  się 30 marca 1850r w Ostrowążu w pow. słupeckim. Był synem Maksymiliana i Ludwiki z Hemplów. W 1867r ukończył gimnazjum w Kaliszu i rozpoczął studia na wydziale Lekarskim Szkoły głównej w Warszawie . Dyplom lekarski uzyskał 18 czerwca 1873r.Praktykę lekarska rozpoczął w Zagórowie. W styczniu 1875r przeniósł się do Warty gdzie dał się poznać jako oddany lekarz i społecznik. W 1881r był jednym z założycieli straży ogniowej. Był w składzie Komitetu Pomocy Pogorzelcom, nie szczędząc poszkodowanym własnych środków W 1896r objął stanowisko lekarza powiatowego w Sieradzu , które to pełnił do 1910r. Zamieszkał w domu przy ul. Ogrodowej 2. W 1902r opublikował na łamach ? Kroniki Lekarskiej? swój oryginalny sposób ratowania noworodków urodzonych w zamartwicy. Jako społecznik był jednym z inicjatorów powstania w Sieradzu Polskiego stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów.

 

27 października 1910r w Słomowie Górnym zastrzelił się z rewolweru, kiedy stwierdził  beznadziejny stan zoperowanej położnicy ,która była jego kuzynką .

 

[Nauczyciel]   

Pogorzelski Walery , ur. 1870 - zm. 1941

Od 1927 prefekt Miejskiego gimnazjum Koedukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej. Rektor klasztoru sieradzkiego. Więzień obozu w Dachau.

 

[Powstaniec]   

Polak Eugeniusz , ur. 1922 - zm. 1951

Eugeniusz Polak – (1922-1951), ur. 14 VII 1922 r. w Dzierzbach, s. Juliana i Aleksandry, uczestnik PW, odznaczony Krzyżem Walecznych. Zamordowany przez prac. PUBP w Sieradzu w dniu 30 VIII 1951 r. Spoczywa na starym cmentarzu w Sieradzu

 

[Lekarz]   

Pruska Zofia , ur. 1900 - zm. 1973

Zofia Pruska

Sektor D3.  Nr rzędu 1. Nr grobu 24.

Dr med.

Ur. 10.04.1900r zm. 05.11.1973r.

 

[Powstaniec]   

Przybylska Barbara , ur. 1916 - zm. 1981

Barbara Cecylia Przybylska – (1916 – 1981), ur. 29 X 1916 r. w Sieradzu, c. Karola i Zofii z Güthnerów, w Powstaniu Warszawskim sanitariuszka, IV Obwód „Grzymała” – punkt sanitarny przy ul. Filtrowej 73 (Ochota), wyszła z Warszawy z ludnością cywilną. Zm. 21 I 1981 r.

 

[Lekarz]   

Pytasz Jerzy , ur. 1931 - zm. 2007

Jerzy Pytasz

Sektor F1.  Nr rzędu 6.  Nr grobu 6.

Lek. med. analityk

Zm. 10.05.2007r w wieku 76 lat.

 

[Powstaniec]   

Rażniewska Zofia Bożena , ur. 1925 - zm. 1944

Zofia Bożena Raźniewska ps. „Kuba” – (1925-1944), ur. 20 II 1925 r., zm. 15 IX 1944 r. w Warszawie, łączniczka plutonu 167 2 kompanii batalionu AK „Kiliński”, w PW ranna podczas służby, zmarła na czerwonkę w powstańczym szpitalu przy ul. Hożej. Odznaczona pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Spoczywa na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie (kw. B-24), symboliczna mogiła na cmentarzu w Sieradzu ( sektor B2 rząd 1 grób 9). Jej nazwisko zostało umieszczone na „Murze Pamięci” (tablica nr 165, poz. 52) w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

 

[Lekarz]   

Rażniewski Józef , ur. 1849 - zm. 1896

Józef Rażniewski

Sektor D1.   Nr rzędu 3.  Nr grobu 14.

Dr med.  Ur. się 15 lutego 1849r. Po ukończeniu studiów medycznych przybył do Sieradza, gdzie zamieszkiwał  przy ul. Ogrodowej 2 w  domu nabytym od dr-a Biskupskiego. Przez długie lata pełnił funkcję lekarza powiatowego. Za swoją oddaną pracę został odznaczony w 1882r orderem. Św. Stanisława III klasy. W latach 1883 ? 1896 pełnił funkcję  lekarza w miejscowej straży pożarnej. Wdzięczni sieradzanie ufundowali mu tablicę epitafijną obecnie znajdującą się na cmentarnym lapidarium..

Zmarł w Sieradzu 21 stycznia 1896r.

Zabytkowy grobowiec został odrestaurowany ze składek członków Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i wpisany do rejestru zabytków w 2000r.

-

 

[Lekarz]   

Respondek Andrzej , ur. 1954 - zm. 1989

Andrzej Respondek

Sektor C1.  Nr rzędu 11.  Nr grobu 35.

Dr med. Adiunkt Akademii Medycznej w Łodzi

Ur. W 1954r zm. w 1989r.

 

 

[Lekarz]   

Rusiecki Jerzy , ur. 1930 - zm. 2001

Jerzy Rusiecki

Sektor D1.  Nr rzędu B.  Nr grobu 1.

Dr med. ginekolog-położnik, wieloletni ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Sieradzu.

Ur. W 1930r  zm. w 2001r.

 

[Nauczyciel]   

Ruszkowski Kazimierz , ur. 1902 - zm. 1990

Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu

 

[Lekarz]   

Rybiałek Marian Zdzisław , ur. 1925 - zm. 2006

Marian Zdzisław Rybiałek

Sektor F 3.   Nr rzędu 1.  Nr grobu 6.

Lek. stom.

Zm. 31.08.2006r. w wieku 81 lat.

 

[Nauczyciel]   

Sałaciński Mieczysław , ur. 1903 - zm. 1969

Nauczyciel w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

 

[Nauczyciel]   

Sierzchała Jan , ur. 1939 - zm. 1998

Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu.

 

[Nauczyciel]   

Skalczyńska Zofia , ur. 1909 - zm. 1995

Nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 4 w latach 1962 - 1972.

 

 

[Lekarz]   

Skrzypiński Stanisław , ur. 1895 - zm. 1961

Stanisław Skrzypiński

Sektor H.  Nr rzędu 2.  Nr grobu 16.

Lek. med.

Ur. W 1947r zm. w 1986r.

 

[Strażak]   

Skrzypiński Tadeusz , [nieznana data narodzin] - zm. 1997

Tadeusz Skrzypiński – Rozpoczął służbę 01.01.1964 r. a zakończył ją 14.01.1976 r. Zajmował stanowisko kierowcy. Posiadał stopień ogniomistrza. Służbę swą pełnił w ZSP Sieradz.

 

[Strażak]   

Smarzyński Ryszard , ur. 1935 - zm. 1996

Ryszard Smarzyński - rozpoczął służbę 01.01.1972 r. a zakończył ją 27.07.1989 r. Zajmował stanowisko mechanika – kierowcy. Posiadał stopień starszego ogniomistrza pożarnictwa. Służbę swa pełnił w Zawodowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

 

[Zakładnik]   

Sobiech Władysław , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Przyszedł na świat 24 maja 1901r. w Charkowie. Był sędzią Sądu Grodzkiego w Sieradzu. Mieszkał przy ul. Krakowskie Przedmieście. Na początku listopada został aresztowany przez okupantów niemieckich, a potem zamordowany na sieradzkim kirkucie.

 

[Nauczyciel]   

Sobieraj Ryszard , ur. 1930 - zm. 2000

Nauczyciel fizyki początkowo w Szkole Podstawowej Nr 3 (ul.Zamkowa), a po połączeniu SP 2 i SP 3 w Szkołę Podstawową Nr 3 (Tysiąclatka).

 

 

[Zakładnik]   

Sołhaj Marian , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Pracę nauczyciela podjął w 1918 r. w Klonowej, od 1922 r. jest kierownikiem Szkoły Powszechnej Nr 1 w Sieradzu. Od 1923 r. pełni funkcję prezesa Zarzadu Oddziału Związku Nauczycieli Szkół Powszechnych w Sieradzu. 8 listopada 1939r. został aresztowany a 14.11.1939 r. rozstrzelany wraz z 20 zakładnikami przez hitlerowców.

Przyszedł na świat 18 września 1890r. na terenie Galicji w okolicach Lwowa. Studiował romanistykę i teologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, następnie studia te kontynuował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1922r. pracował jako kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. Oprócz pracy zawodowej angażował się także w działalność społeczną. W 1923r. został wybrany prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycieli Szkół Powszechnych w Sieradzu. W dniu 10 listopada 1939r. został aresztowany przez okupantów niemieckich i więziony w sieradzkim więzieniu. Następnie został zamordowany na sieradzkim kirkucie.

 

[Zakładnik]   

Stafaniak Stefan , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Urodził się 25 sierpnia 1906r. w Łodzi. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej wstąpił w szeregi Policji Państwowej. Był posterunkowym Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Sieradzu. W sierpniu 1939r. został zmobilizowany do wojska. Po zakończeniu kampanii wrześniowej wrócił do Sieradza. W pierwszych dniach listopada 1939r. został aresztowany przez okupantów niemieckich, a następnie zamordowany na sieradzkim kirkucie.

 

[Lekarz]   

Stanisławski Józef , [nieznana data narodzin] - zm. 1900

Józef Stanisławski

Sektor C1.  Nr rzędu A.  Nr grobu 9.

Ur. się 08.08.1824r. w Śledziejowicach pod Krakowem. Ukończył Gimnazjum. św, Anny  i wydział medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie. Uzyskał stopień doktora medycyny i chirurgii w roku 1847. Przez 5 lat był asystentem wybitnego naukowca prof. dr Józefa Dietla. W 1852 r. zamieszkał w Sieradzu. Poślubił Honoratę Murzynowską  z [1] Dębołeki, córkę Feliksa , pułkownika byłego wojska polskiego. W 1858 r. zostaje członkiem Rady Opiekuńczej pow. Sieradzkiego. Był założycielem w 1876r Ochotniczej Straży Ogniowej  pełniąc jednocześnie funkcję prezesa rady nadzorczej tej organizacji. W 1874r był inicjatorem przebudowania budynku, w którym mieściły się kiedyś stajnie na salę teatralną. Z jego inicjatywy wygłaszano pogadanki z zakresu higieny , a także szereg odczytów  o ?Dziejach Sieradza? . Był zbieraczem pamiątek i kolekcjonerem , jego pasją była numizmatyka, a zebrana przez niego kolekcja liczyła blisko 4000 monet. Był członkiem Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie. W 1883r zorganizował ? wystawę starożytności? w  Sieradzu, która była ważnym wydarzeniem kulturalnym dla miasta i okolicy. O powszechnym uznaniu , jakim cieszył się Stanisławski w Sieradzu mogą świadczyć uroczystości , zgotowane mu przez Sieradzan z okazji dwudziestopięciolecia pobytu w mieście  w 1877r i pięćdziesięciolecia pracy zawodowej w 1898r,

Dr Józef Stanisławski zmarł 3 czerwca 1900r w Krakowie , gdzie przebywał zaproszony na uroczystości pięćsetlecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ciało jego zostało sprowadzone do Sieradza i pochowane na cmentarzu. W tym celu zawiązał się specjalny komitet. W dowód uznania jego zasług została ufundowana pamiątkowa  tablica , którą umieszczono w kościele farnym w Sieradzu.

 

 

[Zakładnik]   

Stawarz Szczyrzycki Stefan , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Pracę nauczycielską podjął po zakończeniu I wojny światowej, a w roku 1931 powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły średniej w Sieradzu – Gimnazjum Koedukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej. W listopadzie 1939 r aresztowany przez hitlerowców 14 listopada 1939 r rozstrzelany wraz z grupą 20 zakładników.

Przyszedł na świat 26 września 1893r. w Kwasowicach. Z chwilą wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Józefa Piłsudskiego. 0d 3 sierpnia 1914r. do 15 lutego 1918r. służył w 3 pułku piechoty Legionów Polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości podjął pracę w Sieradzu jako nauczyciel języka łacińskiego i niemieckiego w Koedukacyjnym Gimnazjum Filologicznym. Od 4 sierpnia do 1 listopada 1920r. walczył w szeregach 29. Pułku Strzelców Kaniowskich. 17 kwietnia 1921r. zawarł w Sieradzu związek małżeński z Marią Ciołkowską. Za działalność niepodległościową i pracę zawodową został odznaczony Krzyżem Niepodległości i Srebrnym Krzyżem Zasługi. We wrześniu 1939r. został zmobilizowany do wojska. Po zakończeniu działań wojennych, pod koniec października 1939r. wrócił do Sieradza. W dniu 9 listopada został aresztowany przez okupantów niemieckich, a następnie zamordowany na sieradzkim kirkucie.

 

[Nauczyciel]   

Stępińska Helena , ur. 1905 - zm. 1991

Od 1925 r nauczała w Gołubach, Męce i Monicach, od 1.09.1937 jest nauczycielką w Szkole Powszechnej im. Królowej Jadwigi w Sieradzu.W latach 1945 - 1971 jest nauczycielką w Szkole Podstawowej Nr 1.

 

 

[Lekarz]   

Stępiński Jerzy , ur. 1942 - zm. 2009

Jerzy Stępiński

Sektor D4.  Nr rzędu 1.  Nr grobu 23.

Lek. med. ginekolog-położnik ,wieloletni asystent oddziału ginekologiczno- położniczego w Sieradzu , a następnie kierownik Przychodni MS

Ur. W 1942r zm. w 2009r.

 

[Nauczyciel]   

Stokfisz Irena Helena , ur. 1924 - zm. 1996

Nauczycielka przedszkola.

 

[Siostra]   

Studzińska Franciszka , [nieznana data narodzin] - zm. 1930

Siostra Studzińska Franciszka Bibianna, córka Jana Studzińskiego, gospodarza i Marcjanny z Bussów. Urodziła się 21 grudnia 1877r. we wsi Chrapy, par. Osiek, guberni Płockiej, powiatu Lipnowskiego.

Ochrzczona 13 stycznia 1878 roku. Do Zgromadzenia przyszła 25 kwietnia 1900 roku. Po ukończeniu Seminarium ( Nowicjatu) 27 stycznia 1901 roku
otrzymała Wolę Bożą do posługi Chorym w Szpitalu w Sieradzu.
Do Sieradza Siostra Franciszka przyjechała już 3 lutego 1901 roku i w tej służbie pozostała aż do śmierci. Tutaj przeżyła czas I wojny światowej, całą troskę o chorych i rannych w czasie działań wojennych. Tutaj radowała się odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Zmarła w Sieradzu 13 listopada 1930 roku. Pochowana na Cmentarzu w Sieradzu, w Grobie Siostry Marii Mianowskiej, która Ją wprowadzała do posługi wśród chorych i potrzebujących wszelkiej pomocy w Sieradzu i okolicy.

 

[Nauczyciel]   

Szczepaniak Roman , ur. 1911 - zm. 1991

W zawodzie nauczycielskim pracował od 1935 r do 1972 r. W czasie wojny uczestniczył w działalności ZWZ. Po wojnie podjął pracę jako kierownik szkoły w Charłupi Małej. Od 1956 pracuje jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 2 , w której pełnił także funkcję zastępcy kierownika.

 

[Nauczyciel]   

Szewczyk Assumpta Agnieszka , ur. 1901 - zm. 1984

Siostra Maria. Od 1946 do 1951 nauczycielka religii w szkołach podstawowych. Przygotowywała wiele roczników do pierwszej komunii świętej.

 

[Strażak]   

Szewczyk Marian , ur. 1946 - zm. 2003

st. ogn. Marian Szewczyk – był kierowcą operatorem sprzętu specjalnego w Jednostce ratowniczo – Gaśniczej w Sieradzu. Zakończył służbę w 1998 roku. Ceniony kierowca i uczestnik wielu dużych działań ratowniczych jak choćby pożar lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku – jeden z największych pożarów kompleksów leśnych w Europie. Rozpoczął służbę 01.11.1983 roku a zakończył ją 01.11.1998 roku. Ostatnie zajmowane stanowisko to operator sprzętu specjalnego. Stopień służbowy to starszy ogniomistrz. Pełnił służbę w ZSP, JRG PSP Sieradz.

 

[Strażak]   

Szonert Stefan , ur. 1916 - zm. 2004

W latach 1949 – 1950 nauczyciel chóru w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Sieradzu. Wieloletni kapelmistrz orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu.

 

[Nauczyciel]   

Szturma Maria Zdzisława , ur. 1936 - zm. 1999

[*]

 

[Nauczyciel]   

Szubiga Jadwiga , [nieznana data narodzin] - zm. 1985

Nauczycielka języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka (1974-1979; 1981-1988) oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

 

 

[Nauczyciel]   

Szumicka Elżbieta , [nieznana data narodzin] - zm. 1982

[*]

 

[Nauczyciel]   

Szymlet Ireneusz , ur. 1926 - zm. 2008

Nauczyciel zawodu i wicedyrektor w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1.

 

 

[Nauczyciel]   

Śmigiera Zdzisław , ur. 1934 - zm. 1993

[*]

 

[Nauczyciel]   

Świątek Jan , ur. 1912 - zm. 1976

[*]

 

[Zakładnik]   

Świniarski Józef , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Urodził się 10 marca 1870r. w Sieradzu. Był mistrzem fryzjerskim. Pełnił funkcję prezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rzemieślniczego „Resursa” w Sieradzu. W pierwszych dniach listopada 1939r. został aresztowany przez okupantów niemieckich , a następnie zamordowany na sieradzkim kirkucie.

 

[Zakładnik]   

Trojanowski Antoni , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Przyszedł na świat 17 lutego 1900r. w Łodzi. W latach I wojny światowej służył w Legionach Józefa Piłsudskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczął pracę w sieradzkim więzieniu jako strażnik. W dniu 25 grudnia 1922r. zawarł związek małżeński ze Stanisławą Tyl. Był aktywnym działaczem Klubu Sportowego „Czarni” i sędzią piłkarskim. Jako były legionista działał aktywnie także w organizacjach kombatanckich i paramilitarnych. Trojanowski został aresztowany w dniu 10 listopada 1939r. przez okupantów niemieckich, a następnie zamordowany na sieradzkim kirkucie.

 

[Lekarz]   

Trybuchowski Kazimierz , [nieznana data narodzin] - zm. 1976

Kazimierz Trybuchowski

Sektor B1.  Nr rzędu 1.  Nr grobu 10.

Dr. med. lekarz chorób wewnętrznych i zakaźnych, wieloletni ordynator w szpitalu w Sieradzu.

Zmarł 17.03.1976r w wieku lat 74.

 

[Nauczyciel]   

Tułaza Eugenia , [nieznana data narodzin] - [nieznana data zgonu]

[*]

 

[Nauczyciel]   

Tułaza Jadwiga , [nieznana data narodzin] - zm. 1983

[*]

 

[Nauczyciel]   

Tur Regina , ur. 1902 - zm. 1986

W latach 1961 - 1972 nauczycielka w Szkole podstawowej Nr 4.

 

 

[Nauczyciel]   

Tur Seweryn , [nieznana data narodzin] - zm. 1978

Pracę nauczycielską rozpoczął w 1921 r. W r.1923 został przeniesiony do Złoczewa, gdzie od 1937 kierował szkołą powszechną. Po wojnie został podinspektorem oświaty dorosłych. Dyrektor Liceum Administracyjno-Handlowego w Sieradzu (1948-1950). W latach 1958 ? 1959 jest inspektorem szkolnym w Sieradzu. Od 1962 dyrektor Technikum Ekonomicznego w Sieradzu, skąd w 1965 r przeszedł na emeryturę.

 

 

[Nauczyciel]   

Urbański Leszek , ur. 1907 - zm. 1992

Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

 

 

[Lekarz]   

Wacławek Zbigniew , ur. 1928 - zm. 1997

Zbigniew Wacławek

Sektor H1.  Nr rzędu2.  Nr grobu 34.

Lek. med. chirurg ppłk. Wojska Polskiego. Żołnierz Armii Krajowej ps. Byś.

Ordynator oddziału chirurgii dziecięcej  i dyrektor w Szpitalu w Sieradzu.

Zmarł 30.04.1997r w wieku 69 lat.

 

[Nauczyciel]   

Wardęga Stefania , [nieznana data narodzin] - zm. 1998

[*]

 

[Nauczyciel]   

Wdówik Leon , ur. 1935 - zm. 1997

Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

 

[Lekarz]   

Wendler Gruntmeyer Zofia , ur. 1923 - zm. 2005

Zofia Wendler Gruntmeye

SektormC3.  Nr rzędu 2.  Nr Grobu 2.

Lek. med. Pediatra. Wieloletni pracownik Poradni Dziecięcej w Sieradzu.

Ur. W 1923r. zm. w 2005r.

 

[Nauczyciel]   

Włodarczyk Andrzej , ur. 1946 - zm. 2010

Nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, pełnił również funkcję wicedyrektora tej placówki.

 

 

[Zakładnik]   

Wojciechowski Stanisław , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Urodził się 23 lutego 1881r. w Sieradzu. W latach 1921 – 1930 pełnił godność zastępcy burmistrza miasta Sieradza, aktywnie wspierając działania Ignacego Mąkowskiego. Po likwidacji z końcem 1930r. etatowej funkcji wiceburmistrza, do chwili wybuchu wojny pracował w sieradzkim starostwie. Był aktywnym działaczem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Został aresztowany 8 listopada 1939r. w swoim mieszkaniu, następnie umieszczony w sieradzkim więzieniu. Został zamordowany na sieradzkim kirkucie przez niemieckich okupantów.

 

[Nauczyciel]   

Wrąbel Teresa , [nieznana data narodzin] - zm. 1989

Nauczycielka w latach 1961 - 1977 w Szkole Podstawowej Nr 4.

 

 

[]   

Wrońska Izabela , ur. 1933 - zm. 2012

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, wicedyrektorka w Szkole Podstawowej nr 1.

 

[Zakładnik]   

Wyganowski Edmund , [nieznana data narodzin] - zm. 1939

Przyszedł na świat 12 stycznia 1883r. w Brąszewicach. Po ukończeniu studiów został adwokatem. Edmund mieszkał w Sieradzu, przy ul. Ogrodowej 4, był znanym obrońcą sądowym oraz aktywnym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”. W 1922r. został wybrany zastępcą posła. Mecenas Wyganowski przez kilka kadencji sprawował także funkcję radnego sieradzkiej Rady Miejskiej. W pierwszych dniach listopada 1939r. został aresztowany przez okupantów niemieckich, a następnie zamordowany w grupie 20-tu zakładników na sieradzkim kirkucie.

 

[Strażak]   

Zając Jerzy , ur. 1950 - zm. 1998

St. ogn. Jerzy Zając – Rozpoczął służbę w 16.12.1992 r. a zakończył ją 31.05.1998 r . Odszedł na emeryturę jako dowódca zastępu. Posiadał stopień starszego ogniowego. Pełnił służbę w JRG PSP Sieradz. Przez kolegów postrzegany jako doświadczony dowódca, którego w akcjach ratowniczych cechowało opanowanie. Wieloletnie doświadczenie zdobywał także jako strażak w Anilanie – jednym z wielkich łódzkich zakładów włókienniczych. Po kilku latach wrócił do służby w PSP. W pamięci kolegów zostaną różne żarty i psikusy robione kolegom w trakcie służby. A to jajka w butach, a to suszące się buty na parapecie ktoś do niego przybił gwoździami. Autorem tego typu żartów najczęściej był Jurek. St. ogn. Zając był człowiekiem wielu talentów, spośród których warto wymienić chociażby jego zdolność do ładnej kaligrafii. W czasach kiedy komputerów nie było a wszystko było robione ręcznie Jurka pismo przydatne było chociażby do kroniki którą prowadził przez lata właśnie on.

 

[Nauczyciel]   

Zakrzewska Zdzisława , ur. 1944 - zm. 2009

W latach 1978-1979 pracowała w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu, a latach 1989 – 2001 jako nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sieradzu.

 

 

 

[Lekarz]   

Zalc Jan , ur. 1932 - zm. 1990

Jan Zalc

Sektor D1.  Nr rzędu 3.  Nr grobu 12.

Lek. med. pulmonolog.  Wieloletni  ordynator oddziału chorób płuc  Iw Sieradzu.

Ur. 23.01.1932r zm. 23.10. 1990r.

 

 

[Siostra]   

Zarzycka Pelagia Salomea , ur. 1909 - zm. 1983

Urodziła się 12 listopada 1909 roku we wsi Rzymki w powiecie Łukowskim w rodzinie rolniczej. Rodzicami byli Florian Zarzycki i Aleksandra z Wysokińskich.

Siostra Pelagia rozpoczęła życie Siostry Miłosierdzia 12 października 1933 roku W Zgromadzeniu zdobyła przygotowanie pielęgniarskie i prawie całe życie pracowała przy chorych i ubogich. Najdłużej w szpitalach warszawskich i 22 lata w Sieradzu. Znał Ją cały Sieradz. Z usposobienia była nieśmiała, małomówna, ale zawsze dostrzegająca najmniejsza potrzebę swoich ukochanych biednych. Zjednoczona z Panem w wyciszeniu serca – widziała dalej, pełniej……
Zmarła cichutko po kilkudniowej chorobie. Pogrzeb Siostry Pelagii był ziemską nagrodą dobrej Siostry Miłosierdzia. Żegnał Ją cały Sieradz… A dla Niej zaczął się prawdziwy czas szczęścia w Bożej Wieczności. ….

 

[Powstaniec]   

Ziemacka Maria , ur. 1880 - zm. 1975

Maria Magdalena Ziemacka (Maciejewska ) - (1880 – 1975), ur. 18 IX 1880 r. w Petersburgu, c. Aleksandra i Walentyny, do zakonu ss. Urszulanek SJK wstąpiła 15 VIII 1937 r., w czasie PW przełożona ss. Urszulanek w Warszawie, przy ul. Gęstej 1, gdzie mieścił się punkt ratowniczo – sanitarny. W latach 1945-1951 przełożona domu i centrum w Sieradzu. Zm. 6 I 1975 r. w Sieradzu. Spoczywa na starym cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego w kwaterze ss. Urszulanek.

 

[Nauczyciel]   

Zwoliński Bolesław , ur. 1935 - zm. 1991

Od 1954 r. nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 1 , a od 1954 jej kierownik, od 1969 dyrektor. W 1984 r. powierzono mu kierowanie nowo wybudowaną Szkołą Podstawową Nr 10. W 1988 r przeszedł na emeryturę. W 10 rocznicę powstania szkoły został jej patronem.

 

 

[Nauczyciel]   

Żywica Małgorzata , ur. 1959 - zm. 2004

[*]

 

www.polskie-cmentarze.com