Regulamin Cmentarza Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich

 

regulamin

 

1. Cmentarz jest miejscem poświęconym, jest miejscem modlitwy i skupienia.

2. Dbamy o czystość cmentarza, śmieci wyrzucamy do kontenerów (w końcu cmentarza i po lewej stronie krzyża).

3. Nie wolno wprowadzać na cmentarz psów.

4. Zabrania się jazdy na rowerze po terenie cmentarza.

5. Zabrania się dzieciom poniżej 7 lat przebywania na cmentarzu bez opieki dorosłych.

6. Miejsca na cmentarzu należy po upływie 20 lat od dnia pogrzebu przedłużyć - w przeciwnym razie pozostają do dyspozycji parafii.

7. Jeśli miejsce nie zostało przedłuzone do 1 miesiąca, należy usunąć pomnik w przeciwnym razie pozostaje do dyspozycji parafii.

8. Nowy pomnik, remont pomnika można dokonać po złożeniu ofiary w kancelarii parafialnej, pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie cmentarza.

9. Zabrania się sadzenia drzew, brukowania obrębu wokół pomnika oraz  stawiania ławek bez zgody parafii.

10. Firmy kamieniarskie, pogrzebowe i inne, które chcą świadczyć usługi na cmentarzu są zobowiązane zgłosić się w kancelarii z nastepującymi dokumentami: NIP, regon, wpis do ewidencji oraz ubezpieczenie OC. Firmy nie posiadające tych dokumentów nie moga wjechac na cmentarz. Parafia nie ponosi odpowiedzialności od ewentualnie wyrządzonych szkód.

Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego

www.polskie-cmentarze.com